De Kijkdoos biedt 2 vormen: voorschoolse opvang (vso) en buitenschoolse opvang; naschools (bso).

 

 

Voorschoolse opvang (VSO)

De Kijkdoos verzorgt voorschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar voor schooltijd, vanaf 06:00 uur. De vso wordt geregeld voor scholen binnen een straal van ongeveer een kilometer van onze locatie.

Voor de voorschoolse opvang kunt u uw kind op de afgesproken tijd brengen op de groep “Het Uilennest”. Hier kunnen de kinderen hun meegebrachte ontbijt nuttigen en vrij spelen. De pedagogisch medewerkers zorgen ervoor dat uw kind op tijd op de desbetreffende school wordt gebracht.

 

Opvang vso

Wilt u gebruik maken van de vso dan zijn hiervoor 2 varianten:

 • > Vso zonder bso
 • > Vso met bso

 

Bij vso zonder bso rekenen wij het uurtarief van de bso per vso dag gedurende de schoolweken.

Voor de vso rekenen wij minimaal 1 uur.

 

Uren inhalen

 

Uren tijdens ziekte mogen niet worden ingehaald

 

 

Extra uren

 

Heeft u verlenging van uw vso nodig kan dat in overleg me de planning (administratie). Deze uren worden conform de prijslijst in rekening gebracht

 

 

 • Buitenschoolse opvang (BSO)

De Kijkdoos verzorgt bso voor kinderen van 4 tot 13 jaar na schooltijd en tijdens vakantie en studiedagen. Deze bso wordt geregeld voor scholen binnen een straal van ongeveer een kilometer van onze locatie. Binnen de bso hebben wij 4 groepen, ingedeeld per leeftijdscategorie (groep op de basisschool):

 

 • > Uilennest: groep 1 en 2
 • > Uilenbende: groep 3 en 4
 • > Uilenhonk: groep 3 en 4
 • > Uilenclub: groep 5 tot en met 8

 

Binnen de bso wordt ernaar gestreefd de ruimte zo in te richten dat aan de behoeften van de kinderen van verschillende leeftijden voldaan kan worden. Bij BSO de Kijkdoos staat vrije tijd voorop; de bso moet als ontspanning dienen na een inspannende dag op school.

 

Opvang bso

Minimale afname bso is 2,5 uur (1 dagdeel) per week. Is er meer nodig door continu roosters kan naast dit dagdeel gebruik worden gemaakt van verlengde uren.

Voor de bso zijn verschillende varianten mogelijk:

 

 • > Regulier inclusief vakantie       
 • > Regulier exclusief vakantie
 • > Flexibel inclusief vakantie
 • > Flexibel exclusief vakantie
 • > Incidentele opvang

 

Regulier

Werkt u op vaste dagen met vaste werktijden, dan kunt u gebruik maken van onze reguliere opvang.

Voorbeeld: maandag en donderdagmiddag vast.

 

Flexibel

Werkt u wisselende dagen, dus met een onregelmatig rooster, dan kunt u gebruik maken van onze flexibele opvang.

Voorbeeld: de ene week maandag en dinsdag en de andere week maandag en donderdag.

 

Inclusief vakantie

Opvang na schooltijd en tijdens vakantie. Gebaseerd op 51 weken per jaar.

Tijdens de vakantie heeft uw kind geen les, wij vangen uw kind dan de hele dag op.

 

Exclusief vakantie

Opvang na schooltijd. Gebaseerd op 41 weken per jaar (de schoolweken).

 

Incidentele opvang

Dit kan zijn een extra middag buiten de vaste dagen, maar een kind kan ook incidenteel gebracht worden mits er voldoende plaats is. Hiervoor moet in het verleden wel al gebruik zijn gemaakt van opvang binnen De Kijkdoos.

 

Studiedagen

Studiedagen kunnen los van het contract op aanvraag worden afgenomen.

 

Sport brengen

Bij BSO de Kijkdoos zijn er ook kinderen die bij een sportvereniging in de buurt van De Kijkdoos zitten. Dit kan op een dag zijn waarop uw kind naar de bso komt. De Kijkdoos biedt daarvoor een service om de kinderen te brengen naar de sport en te halen van de sport. De ouders betalen hiervoor een vergoeding.          

 

Halen en brengen

’s Middags worden de kinderen vanaf de scholen die op loopafstand liggen lopend opgehaald door pedagogisch medewerkers. Deze zijn te herkennen aan de bodywarmer van De Kijkdoos. Kinderen die naar scholen gaan waarvan de afstand te groot is (binnen een straal van ongeveer 1 kilometer), kunnen met een auto van De Kijkdoos worden opgehaald, tegen een kleine vergoeding.

 

 

 

 
Adresgegevens:
Kinderopvang de Kijkdoos

Bosuilstraat 1
7523 BJ Enschede
Tel.: 053-4350303
E-mail ons >
Facebook