Page 1 of 3

Aanvraagformulier buitenschoolse opvang(BSO)
Kind gegevens:
Voornaam:
Ongeldige invoer
Achternaam:
Ongeldige invoer
Geslacht:
Ongeldige invoer
Geboorte datum:
Vul s.v.p. de geboorte datum in.
Adres:
Ongeldige invoer
Postcode:
Ongeldige invoer
Woonplaats:
Ongeldige invoer
Nationaliteit:
Ongeldige invoer
Burgerservice nr.:
Ongeldige invoer
   
Ouder / verzorger 1
Aanvrager belasting & contractant.

Voorletters:
Ongeldige invoer
Achternaam:
Ongeldige invoer
Adres:
Ongeldige invoer
Postcode:
Ongeldige invoer
Woonplaats:
Ongeldige invoer
Thuis telefoon nr.:
Ongeldige invoer
Mobiel telefoon nr.:
Ongeldige invoer
E-mail adres:
Ongeldige invoer
Nationaliteit:
Ongeldige invoer
Burgerservice nr.:
Ongeldige invoer
Werkzaam:
Ongeldige invoer
IBAN / Rekening nr:
Ongeldige invoer
Vul hier het IBAN / Rekening nr. in waarvan de factuur mag worden afgeschreven.
Ouder / verzorger 2
Voorletters:
Ongeldige invoer
Achternaam:
Ongeldige invoer
Adres:
Ongeldige invoer
Postcode:
Ongeldige invoer
Woonplaats:
Ongeldige invoer
Thuis telefoon nr.:
Ongeldige invoer
Mobiel nr:
Ongeldige invoer
E-mail adres:
Ongeldige invoer
Nationaliteit:
Ongeldige invoer
Burgerservice nr.:
Ongeldige invoer
Werkzaam:
Ongeldige invoer
IBAN / Rekening nr:
Ongeldige invoer
   
Naam school:
Ongeldige invoer
Welke groep:
In welke groep zit uw kind?
Continurooster:
Ongeldige invoer
Heeft de school een continurooster?
BSO Locatie:
Ongeldige invoer
Op woensdag en vrijdag verzorgen wij de BSO- Zaanstraat aan de Bosuilstraat.
Gewenste opvangOngeldige invoer
Aantal uren:
Ongeldige invoer
Bij flexibele uren of incidentele opvang aantal uren invullen.
Gewenste startdatum:
Vul s.v.p. de gewenste startdatum in.

VSO begintijd
Voorschoolse opvang
Maandag
Ongeldige invoer
Eindtijd is 08:30
Dinsdag
Ongeldige invoer
Woensdag
Ongeldige invoer
Donderdag
Ongeldige invoer
Vrijdag
Ongeldige invoer

BSO Begintijd
Buitenschoolse Opvang
BSO tijden:

Ongeldige invoer
Voor verlengde opvang kunt u dit in vullen bij opmerkingen.
Opmerkingen:
Ongeldige invoer