Kinderopvang de Kijkdoos verzorgt opvang voor kinderen van 8 weken tot 4 jaar. Binnen onze opvang hebben wij 8 groepen: 3 babygroepen (0 tot 1½ jaar) en 5 peutergroepen (1½ tot 4 jaar). De groepen sluiten aan op een grote hal, speciaal ingericht voor alle leeftijden. Binnen de groepen zelf proberen wij zo goed mogelijk aan te sluiten op de leeftijden en behoeftes van het kind, zodat elk kind zich veilig voelt en uitgedaagd wordt in zijn of haar ontwikkeling.

Bij de plaatsing van een kind spelen een aantal factoren een rol, zoals de leeftijd van het kind en de gewenste opvangdagen.


Aanmelding en rondleiding

Wilt u een kijkje in onze kinderopvang komen nemen dan nodigen wij u van harte uit voor een rondleiding. Daarna is het aan u de keuze of u zich wilt inschrijven. Dit kan direct na de rondleiding of door middel van een aanmeldingsformulier, schriftelijk op locatie of via de rode button onder het kopje home.

Als u zich aanmeldt wordt u, als u deze nog niet heeft gehad, uitgenodigd voor een rondleiding om alle gegeven die nodig zijn voor het contract samen met u door te nemen.

Aangezien er geplaatst wordt op volgorde van aanmelding, raden wij u aan uw kind zo snel mogelijk aan te melden. De datum waarop de aanmelding bij ons binnen is, wordt als aanmeldingsdatum gehanteerd. Een aanmelding is bovendien tot één maand vóór de startdatum vrijblijvend en kan tot dat moment, mits schriftelijk, nog ingetrokken worden.


Wijzigingen

Het is voor ons van groot belang om wijziging(en) in de gegevens die u op het aanmeldingsformulier hebt aangegeven, zo snel mogelijk door te geven. Dit geldt voor wijzigingen van de plaatsingsdatum, gewenste dagdelen of persoonlijke gegevens zoals het woonadres of telefoonnummer.


Voor- en Vroegschoolse educatie (VVE)

Op Kinderopvang de Kijkdoos wordt VVE geboden. VVE is de uitvoering van een programma dat bestemd is voor jonge kinderen met (kans op) een achterstand. Via een speciaal programma wordt de ontwikkeling van deze kinderen gestimuleerd om een goede start op de basisschool te realiseren.

Kinderen die in aanmerking komen voor VVE krijgen binnen de kinderopvang extra begeleiding in de dagdelen dat het kind naar de kinderopvang komt. Een voorwaarde is dat kinderen die in aanmerking komen voor VVE minimaal 4 dagdelen per week de kinderopvang moeten bezoeken.


Uk en Puk

Binnen Kinderopvang de Kijkdoos wordt gewerkt met het VVE programma Uk & Puk. Dit is een totaalprogramma, gericht op alle aspecten van de ontwikkeling. Het hoofddoel van het programma is de taalvaardigheid van peuters stimuleren, zodat de kinderen een goede start maken op de basisschool.

Uk & Puk is opgebouwd uit verschillende thema’s met aansluitende activiteiten. Per thema krijgt u een brief mee met ouderactiviteiten, om thuis samen met uw kind uit te voeren. Deze activiteiten sluiten nauw aan op de dagelijkse bezigheden, zoals boodschappen doen, tanden poetsen en opruimen.

Elke groep heeft de pop Puk. Puk is de schakel tussen het kind en de pedagogisch medewerker, wat soms net dat extra zetje voor het kind geeft om te worden uitgelokt tot taal. 

 

 
Adresgegevens:
Kinderopvang de Kijkdoos

Bosuilstraat 1
7523 BJ Enschede
Tel.: 053-4350303
E-mail ons >
Facebook