Kinderopvang het Sprookjesbos is het hele jaar van maandag tot en met vrijdag geopend van 06.00 tot 20.00 uur. Uitzonderingen hierop zijn officiële, nationale en christelijke feestdagen. In overige gevallen waarbij, gezien het karakter van bepaalde dagen en/of organisatorische belangen van het kinderdagverblijf, openstelling niet wenselijk wordt geacht zal hiervan tijdig mededeling worden gedaan aan de belanghebbenden.

 

Voor de kinderopvang binnen Het Sprookjesbos zijn verschillende varianten mogelijk:

> Reguliere opvang

> Flexibele opvang

> Incidentele opvang

 

> Daarnaast is het mogelijk om een van deze varianten van kinderopvang te combineren met een peuteropvangcontract

 

Reguliere opvang

Werkt u op vaste dagen met vaste werktijden, dan kunt u gebruik maken van onze reguliere opvang. Voor deze opvang kennen wij een vast contract van 51 weken per jaar incl. vakantieperiodes.

 

Dagdeel

1 dagdeel bestaat uit maximaal 5 uren en 1 kwartier aan een gesloten. Minimale afname kinderdagverblijf is 1 dagdeel per week. Een dagdeel kunt u verlengen met één los uur of twee losse uren. Vanaf drie lossen uren berekenen wij 2 dagdelen.

 

Prijs

De prijs kunt u vinden onder het kopje tarieven.

 

Dagdelen inhalen

Dagdelen tijdens ziekte mogen niet worden ingehaald.

Extra uren

Heeft u verlenging van uw dagdeel nodig kan dat in overleg met de planning (administratie). Deze uren worden conform de prijslijst in rekening gebracht.

Te laat ophalen

Als u uw kind niet op tijd kunt ophalen, bent u verplicht ons tijdig te bellen zodat hiermee rekening kan worden gehouden. Deze extra tijd wordt in rekening gebracht.

 

Flexibele opvang

Werkt u wisselende dagen, dus met een onregelmatig rooster, dan kunt u gebruik maken van onze flexibele opvang. Voor deze opvang kennen wij een vast contract van 51 weken per jaar inclusief vakantieperiodes.

 

Dagdeel

1 dagdeel bestaat uit maximaal 5 uren en 1 kwartier aan een gesloten.

Minimale afname flexibele opvang is 1 dagdeel per week

 

Prijs

De prijs kunt u vinden onder het kopje tarieven.

 

Dagdelen inhalen

Dagdelen tijdens ziekte en vakantie mogen niet worden ingehaald. Wij werken niet met een opvangtegoed/vakantiedagen inhalen. Wij bieden hiervoor het volgende aan:

Bij wekelijkse afname van 1 dagdeel kunt u kosteloos 1 uur extra opnemen gedurende het lopende kalenderjaar.

Bij wekelijkse afname van 2 tot 4 dagdelen kunt u kosteloos 1 dagdeel extra opnemen gedurende het lopende kalenderjaar.

Bij wekelijkse afname van 4 tot 6 dagdelen kunt u kosteloos 2 dagdelen extra opnemen gedurende het lopende kalenderjaar.

Bij wekelijkse afname van 6 dagdelen of meer kunt u kosteloos 3 dagdelen extra opnemen gedurende het lopende kalenderjaar.

 

Extra uren

Heeft u verlening van uw dagdeel nodig kan dat in overleg met de planning (administratie). Deze uren worden conform de prijslijst in rekening gebracht.

 

Te laat ophalen

Als u uw kind niet op tijd kunt ophalen, bent u verplicht ons tijdig te bellen zodat er rekening mee kan worden gehouden. Deze extra tijd wordt in rekening gebracht.

 

Incidentele opvang

Incidentele opvang is op basis van opvang zonder lopend contract te hebben bij Het Sprookjesbos. Voorwaarde hierbij is dat in het verleden wel gebruik gemaakt is van opvang bij Het Sprookjesbos, dus dat de gegevens in het systeem staan.

Bij deze vorm van opvang geldt dat er alleen geplaatst kan worden als er voldoende plaats is op de groep.

 

Combinatie kinderopvang en peuteropvang contract

Binnen Kinderopvang het Sprookjesbos is het mogelijk om een combinatiecontract op te stellen met Peuteropvang de Kabouters of Peuteropvang de Zonnestraaltjes. Uw kind gaat de vaste dagdelen, afgesproken met de peuteropvang, naar de peuteropvang. In combinatie met deze dagdelen kunt u uw kind regulier of flexibel bij de kinderopvang brengen.

 

Voorbeeld: de vaste dagdelen peuteropvang van uw kind zijn: woensdagochtend en vrijdagmiddag. Woensdag heeft u de hele dag opvang nodig: u brengt uw kind  ’s ochtends bij de peuteropvang. De leidsters van de peuteropvang brengen uw kind na de peuteropvang naar de kinderopvang. Hier neemt u een dagdeel kinderopvang op en haalt uw kind aan het eind van de woensdagmiddag weer op.  

 

Hierbij moet wel rekening worden gehouden dat u elke week minimaal 1 dagdeel kinderopvang afneemt.

Als u een combinatiecontract wilt afsluiten als u al gebruik maakt van alleen een kinderopvang of peuteropvang contract wordt dit gezien als contractwijziging. Dit betekent dat u een combinatiecontract direct kunt laten ingaan en er geen opzegtermijn geldt bij de overgang naar een combinatiecontract. 

 

 
Adresgegevens:
Kinderopvang de Kijkdoos

Bosuilstraat 1
7523 BJ Enschede
Tel.: 053-4350303
E-mail ons >
Facebook