Binnen onze peuteropvang willen wij optimale ontplooiingsmogelijkheden creëren door veelzijdige en passende speelmogelijkheden aan te bieden aan kinderen van twee tot vier jaar. Dit geldt dus ook voor kinderen met een dreigende ontwikkelingsachterstand of zij die wat extra uitdaging nodig hebben. We leggen de nadruk op spelenderwijs ontwikkelen in een veilige en rustige omgeving. We hebben veel aandacht voor taal, denken, ontwikkeling, creativiteit en het stimuleren van sociale vaardigheden (zoals samen spelen, samen delen) en we streven naar de zelfstandigheid van peuters. Om te zorgen voor een zo goed mogelijke ontwikkeling van uw kind vinden wij het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij de peuteropvang.

 

Plaatsingsvoorwaarden en aanmelden

Kinderen worden geplaatst vanaf twee jaar als er plaats is. Vanaf één jaar kunt u uw kind opgeven op de wachtlijst. Als een kind uitgenodigd wordt dienen alle papieren (plaatsingscontract en eventuele inkomensverklaringen) ingeleverd te zijn alvorens het kind mag starten. 

 

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Op de peuteropvang wordt VVE geboden. VVE is de uitvoering van een programma dat bestemd is voor jonge kinderen met (kan op) een achterstand. Via een speciaal programma wordt de ontwikkeling van deze kinderen gestimuleerd om een goede start op de basisschool te realiseren.

 

Piramide

Binnen de peuteropvang wordt gewerkt met het VVE programma Piramide. Dit is een toaalprogramma, gericht op alle aspecten van de ontwikkeling. Piramide werkt met speelse, educatieve en uitdagende activiteiten vanuit een veilige omgeving die zorgen voor grip op de wereld. Piramide is opgebouwd rondom projecten; twaalfverschillende thema’s die jaarlijks terugkomen op het niveau dat passend is bij de leeftijd en ontwikkeling van jonge kinderen.

 

 
Adresgegevens:
Kinderopvang de Kijkdoos

Bosuilstraat 1
7523 BJ Enschede
Tel.: 053-4350303
E-mail ons >
Facebook