Prijzen en betalingen
Per 1 augustus 2013 vallen de Peuter- en VVE-arrangementen onder de Wet kinderopvang. Het is belangrijk dat u op de hoogte bent van de volgende mogelijkheden
A Heeft u recht op kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst (dit geldt als u beide werkzaam bent)
Dan moet u voor Peuter- en VVE- arrangementen ook een kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. Om deze toeslag tijdig te ontvangen, is het belangrijk dat u deze op tijd aanvraagt. (Duurt ca 8 weken)
Peuterarrangement: U betaalt een tarief van € 7,95 per uur in 2018. Het totaal aantal uren per jaar is 41 weken x 5 uur per week = 205 uur voor de 2 basisdagdelen = 17 uren per maand.
VVE-arrangement: Voor dagdeel 3 en 4 bij een VVE-arrangement hoeft u geen toeslag aan te vragen, deze worden volledig vergoedt door de gemeente Enschede als u in het bezit bent van een VVE verwijzing van de GGD, het cunsultatie bureau.

U betaalt het jaartarief verdeeld over 10 gelijke termijnen. 
U krijgt kinderopvangtoeslag als u aan de volgende voorwaarden voldoet:
• U en uw partner werken, studeren of volgen een traject of een inburgeringcursus
• U of uw partner betaalt de kosten voor kinderopvang.
• U hebt met het kindercentrum een schriftelijke overeenkomst afgesloten.
• Het kindercentrum is geregistreerd. Zie nummer onder LKRP nummers.
• U en uw partner hebben de Nederlandse nationaliteit of geldige verblijfsvergunning.
• U krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage voor het kind. Uw kind staat op uw woonadres ingeschreven.

B Heeft u geen recht op de kinderopvangtoeslag van de belastingdienst (Dit geldt als minimaal 1 van de ouders geen werk heeft of een uitkering ontvangt)
Dan betaalt de gemeente Enschede veelal mee aan uw kosten voor de Peuter- en VVE-arrangementen. Daarvoor hebben wij uw inkomensgegevens nodig. Uw eigen inkomen is bepalend voor uw eigenbijdrage per maand. Door een IB-60 formulier (Inkomensverklaring 2016) aan te vragen bij de belastingdienst 0800-0543 (duurt ongeveer 5 minuten) kunt u subsidie aanvragen. Daarnaast heeft u nog een "Verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag" nodig voor de aanvraag. Deze kunt u hier vinden.
LET OP: wij hebben van beide ouders het IB-60 formulier (inkomensverklaring 2016) nodig! 
Het IB-60 formulier en de verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag moet u samen inleveren bij de Kijkdoos, dan regelen wij uw subsidieaanvraag.
Als ouder(s) / verzorgers krijgt u, de factuur met uw netto eigenbijdrage per maand.
De vergoeding via de Gemeente Enschede wordt automatisch overgemaakt naar de Kijkdoos.
Dit ziet u niet meer terug op uw factuur.
U ontvangt elk jaar voor eind oktober een contractaanhangsel waarin het aantal opvanguren en de kosten voor het volgende kalenderjaar zijn vermeld.
Zodat u uw aanvragen voor de tegemoetkomingen op tijd kunt aanvragen bij de Belastingdienst, en/of Gemeente Enschede
Voor vragen of hulp bel dan gerust 053-4350303. Wij helpen u verder.

 

 
Adresgegevens:
Kinderopvang de Kijkdoos

Bosuilstraat 1
7523 BJ Enschede
Tel.: 053-4350303
E-mail ons >
Facebook